CHD programmas maiņa jāapstiprina EDS

Atgādinām, ka, veicot CHD kases aparāta programmas versijas maiņu, kases aparāta lietotājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir jāapstiprina apkalpojošā dienesta iesniegtie dati par vecās versijas noņemšanu no uzskaites un jaunās versijas uzlikšanu uzskaitē.

kases aparāts, chd kases aparāts

Kases aparātu reģistrēšana sezonas tirgotājiem

Esam saņēmuši ziņas no Valsts ieņēmumu dienesta, ka sezonas tirgotājiem izņēmuma kārtā ir iespējams reģistrēt pašlaik no VID reģistra izņemtos CHD kases aparātus, kuriem tika atcelts atbilstības sertifikāts. Tātad, ja esat sezonas tirgotājs un jums lietošanā jau ir bijis CHD 3030, 3050, 3050U, 7, 2050, 3850 (pielāgots vai nopirkts ar sertificēto programmatūru), kuru pagājušās sezonas beigās noņēmāt no uzskaites, tad arī šajā sezonā ar šo kases aparātu varēsiet strādāt.

Kā jārīkojas?

  1. Jādodas uz apkalpojošo dienestu ar kases aparātu un tehnisko pasi. Apkalpojošais dienests kases aparātu pārbauda, ja nepieciešams – programmē, plombē, sagatavo līgumu, veic ierakstu tehniskajā pasē.
  2. Kad kases aparāts un dokumenti sagatavoti, jums jāraksta iesniegums VID ar lūgumu šo kases aparātu reģistrēt sakarā ar to, ka esat sezonas tirgotājs. Iesniegums kopā ar skenētu tehniskās pases vāku un vietu, kur redzams ieraksts par uzlikšanu uzskaitē, jāiesniedz EDS caur sadaļu “Dokumenti/Citi/Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”.
  3. Jāgaida, kad VID apstiprinās šo kases aparātu un tas parādīsies sadaļā “Reģistri/Lietotāja kases aparāti”.
  4. Kad VID būs apstiprinājis, apkalpojošais dienests arī no savas puses nodos tās ziņas, kas tiek prasītas.

(Šo informāciju VID sniedza telefoniski 30.05.2018.)

Informācija no Valsts Ieņēmumu Dienesta par CHD kases aparātiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID), informē, ka jaunajos kases aparātu modeļos CHD 2050 3.62.0, CHD 3030 3.62.1, CHD 3050 3.62.0, CHD 3050U 3.62.0, CHD 3850 3.62.0 un CHD 7 3.62.0 ir konstatējis vairākas būtiskas neatbilstības tehniskajām prasībām. Atbilstības pārbaudes institūcija SIA “Ernst & Young Baltic” minētajiem kases aparātiem ir atsaukusi ražotājam izsniegtos atbilstības apliecinājumus.

Lietotāji, kuri jau ir iegādājušies un uzstādījuši šos kases aparātus, var turpināt tos lietot, tostarp pārvietot uz citu struktūrvienību vai pastāvīgo darbības vietu līdz jaunas atbilstības pārbaudes pabeigšanai un apliecinājuma par atbilstību tehniskajām prasībām izsniegšanai. Reģistrēt jaunus kases aparātus, kas atbilst iepriekš minētajiem modeļiem, no 2018. gada 13. februāra nav iespējams.

Tiklīdz neatbilstības tiks novērstas, saņemts jauns atbilstības apliecinājums un VID reģistrēta jauna šo kases aparātu modeļu versija, apkalpojošajiem dienestam būs jāveic lietotāju rīcībā esošo kases aparātu modeļu uzlabojumi.


Pašlaik grūti prognozēt, kad un kā šī situācija tiks atrisināta un cik lielas būs uzlabošanas izmaksas. Lūdzam sekot VID, ražotāja un mūsu sniegtajai informācijai. 

Ja jums ir nepieciešams jauns kases aparāts, tad pašlaik varam piedāvāt Daisy Perfect M.