hibrīda kases aparāts, hibrīds, chd

Laika maiņa 27. oktobrī

Naktī no 26. uz 27. iesakām CHD kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas atstāt ieslēgtas, lai nebūtu problēmu ar laika maiņu.

Sertificētās CHD kases sistēmas un hibrīda kases aparāti

Esam VID apstiprināti kā nesen sertificēto CHD kases sistēmu un vēl viena hibrīda kases aparāta apkalpotāji.

Tagad par hibrīda kases aparātu iespējams pārtaisīt arī CHD 3050. Savukārt, par kases sistēmu pārtaisīšanu ar saviem klientiem sazināsimies pēc 28. maija, kad ražotājs mums būs pastāstījis par visām tehniskajām iespējām un izmaksām.