Apkalpošana

Kas ir apkalpošanas līgums?

Apkalpošanas līgums ir rakstiska vienošanās starp kases aparāta vai kases sistēmas īpašnieku un apkalpojošo dienestu par servisa nodrošināšanu: apkopi, programmēšanu, remontu, konsultācijām. Līgumā norādīti iekārtas lietotāja un apkalpojošā dienesta pienākumi un tiesības, kādi pakalpojumi tiek sniegti un uz kādiem nosacījumiem. 

Kad jānoslēdz apkalpošanas līgums?

Apkalpošanas līgums jānoslēdz pirms kases aparāta reģistrēšanas VID un lietošanas uzsākšanas (MK noteikumi Nr. 96, 12.1 punkts). Būtībā lietošanā esošam kases aparātam ir jābūt apkalpošanas līgumam.

Ja apkalpošanas līgums tiek pārtraukts vai noslēgts jauns apkalpošanas līgums, lietotājs par to 10 dienu laikā informē VID (MK noteikumi Nr. 96, 12.2 punkts).

Kāpēc par apkalpošanas līgumu tiek prasīta gada vai abonēšanas maksa?

Apkalpošanas līguma maksa nodrošina to, ka saņemat savlaicīgu un kvalitatīvu servisu. Līguma maksa nodrošina noteikta servisa līmeņa uzturēšanu, normatīvo aktu prasību pildīšanu, telefoniskas konsultācijas un servisa meistara pieejamību līgumā noteiktajā reakcijas laikā.

Ko dod apkalpošanas līgums?

Apkalpošanas līgums nodrošina noteikta līmeņa servisu noteiktā reakcijas laikā:

  • drošības sajūtu - jums ir kam pazvanīt tehnisku problēmu gadījumā
  • konsultācijas (telefoniskas, e-pastā un klātienē mūsu birojā)
  • attālinātu tehnisko atbalstu (kases sistēmām)
  • kases aparāta, kases sistēmas programmēšanu, remontu
  • tehnisku palīdzību 48 h laikā (ja līgumā nav noteikts savādāk)
  • skaidri noteiktus pienākumus un atbildību

Kases aparātu vai kases sistēmu drīkst apkalpot tikai tas apkalpojošais dienests, ar kuru noslēgts apkalpošanas līgums (MK noteikumi Nr. 96, 20.1 punkts). 

 

      Lai noslēgtu apkalpošanas līgumu, zvaniet: tālr. 64124173

 

Apkalpošanas līgumu veidi kases aparātiem

Pakalpojumu līgums - ar gada maksu

37,19 EUR bez PVN/1 kases aparāts/12 mēneši. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem.

Līguma cena ietver normatīvajos aktos apkalpojošam dienestam noteikto prasību pildīšanu, dokumentu aizpildīšanu, nepieciešamās informācijas sniegšanu VID un atbildības uzņemšanos. Tāpat līguma maksa nodrošina noteikta servisa līmeņa uzturēšanu, telefoniskas konsultācijas un servisa meistara pieejamību līgumā noteiktajā reakcijas laikā. Papildus jāmaksā par programmēšanu, remontu, nomainītajām detaļām, apkopi, stingrās uzskaites plombēm, transporta izdevumiem.

Abonēšanas līgums - ar mēneša maksu

10,00 EUR bez PVN/1 kases aparāts/1 mēnesis. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem.

Līguma cena ietver visus pakalpojumu līguma elementus un kases aparāta apkalpošanu (programmēšana, remonts). Papildus jāmaksā tikai par nomainītajām detaļām, stingrās uzskaites plombēm un transporta izdevumiem, ja meistaram jāierodas kases aparāta uzstādīšanas adresē.

Apkalpošanas līgumu veidi kases sistēmām

Jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošām kases sistēmām: apkalpošana 40,00 EUR bez PVN/1 kases sistēma/1 mēnesis; datu apmaiņas nodrošināšana 20,00 EUR bez PVN/1 kases sistēma/1 mēnesis. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem.

Līguma cena ietver visus pakalpojumu līguma elementus, attālinātu un klātienes palīdzību kases sistēmas bojājuma novēršanai. Jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošām kases sistēmām - arī datu apmaiņas nodrošināšana starp kases sistēmu un uzskaitvedības programmu (sertificēts risinājums atbilstoši MK noteikumu Nr. 95 prasībām).

Līguma cenā nav ietverti transporta izdevumi, kases sistēmas konfigurācijas izmaiņas un kases sistēmas apkope vienu reizi gadā.

Līguma maksa attiecas uz kases sistēmas komplektu (kases sistēmas dators, monitors, naudas lāde, čeku printeris, klientu displejs, skeneris, karšu terminālis, ja tas ir saslēgts ar kases sistēmu). Par darbiem ārpus kases sistēmas jāmaksā atsevišķi.

Par papildus maksu pieejama kases sistēmas datu rezerves kopiju veidošana un glabāšana datu centrā atbilstoši MK noteikumu Nr. 95 prasībām ar iespēju redzēt kontrollenti un analizēt datus. Jautājiet un mēs pastāstīsim vairāk par visām iespējām.